Til toppen
Teleste fyller 70 år

Teleste fyller 70 år

Teleste Corporation feirer 70-årsjubileum i år. Den 22. januar i 1954 sendte herr Olavi Ahonen en forretningserklæring til magistratens kontor i Turku, Finland, hvor han beskrev hans intensjon om å starte produksjonen av radio- og antenneutstyr under forretningsnavnet "Sähköteknillinen Tehdas TELESTE". Selskapets forretningskontor ble etablert i Turku, hvor Telestes hovedkontor fortsatt er lokalisert.

Kundeforståelse og høy kvalitet har vært integrert i Telestes kjerneverdier siden starten. Fra og med det første produktet, en antennekontakt, har Teleste fått anerkjennelse for sin  urokkelige finske ingeniørekspertise og «ånden til å få ting gjort», som effektivt håndterer kundenes utfordringer. I dette jubileumsåret er målet vårt å vise frem disse langvarige tradisjonene, sammen med selskapets nåværende og fremtidige rolle som bygger av smart, trygg og smidig hverdag.

Du kan lese hele artikkelen her.